Indriķa Muižnieka portrets

Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors, dabas skaitīšanas patrons

Sveicu visus dabas skaitīšanas dalībniekus un atbalstītājus! Mēs neesam attiecības ar dabu – mēs esam tās daļa. Lai iepazītu sevi, mums ir jāzina, kur mēs dzīvojam un kas ir mūsu kaimiņi. Tad mēs būsim labi bērni mammai-dabai ne tāpēc, ka baidāmies no pēriena, bet tāpēc, ka to pazīstam un mīlam. Daba ir mūsu dzīves stūrakmens, tā ir mūsu pašu un Latvijas lielākā bagātība.

 

Attēlā Fēlikss Lūkins ar bērnu uz pleciem

Dr. Fēlikss Lūkins, acu ķirurgs, Rencēnmuižas saimnieks

Aicinu visus piedomāt pie tā, ko un kā mēs darām, kā izturamies pret dabu, lai mēs varētu atstāt saviem bērniem mūsu Latviju tādu, kādu mēs to saņēmām piedzimstot.

 

Attēlā Vita Jaunzeme ar bijušo prezidentu Raimondu Vējoni

Vita Jaunzeme, kustības „Lielā Talka" un biedrības „Pēdas LV” vadītāja

Ikviens var palīdzēt veidot Latviju kā videi un cilvēka veselībai labvēlīgu valsti ar augošu ekonomiku un augstu dzīves kvalitāti. Tikai veselā –maksimāli tīrā – vidē ir iespējams saglabāt labu veselību. Laba katra cilvēka veselība nozīmē veselas nācijas veidošanos – tas ir priekšnoteikums, lai cilvēks pilnvērtīgi varētu dzīvot un īstenot dzīvē savus mērķus. Lai veselīga un zaļa Latvija ir mūsu pastāvēšanas identitāte, mūsu PATIESAIS VEIKSMES STĀSTS!

 

Anatolija Danilāna portrets

Anatolijs Danilāns, gastroenteroloģijas profesors, ārsts

Cilvēks ir nieka puteklītis varenās Dabas kopainā. Mīlēsim Dabu, tuvināsimies Dabai. Cieša saskarsme ar Dabu ļauj skarbo dzīvi pārveidot ilgā un laimīgā.

 

Dagņa Dubrovska portrets

Dagnis Dubrovskis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes viesdocents

Mežam ir liela nozīme cilvēces eksistencē un attīstībā, tas nodrošina cilvēces  ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. Savukārt, lai cilvēces saimnieciskās darbības rezultātā meža vērtības nesamazinātos, tās nepieciešams uzskaitīt un novērtēt. Resursu uzskaite nevar būt pašmērķis, tas ir instruments cilvēka un dabas mijiedarbības pētīšanai un zinātniski pamatotai resursu apsaimniekošanai. Tāpēc svarīga ir ne tikai resursu apzināšana, bet arī to līdzsvarota apsaimniekošana atbilstoši visām mežam piemītošajām funkcijām, gan ekoloģiskajām, ekonomiskajām un sociālajām. Dabas skaitīšana nedrīkst būt politiskais instruments meža sociālās un ekonomiskās nozīmes mazināšanai, tās rezultāti jāizmanto sabiedrības izpratnes veidošanai un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas metožu un tehnoloģiju attīstībai. Meža īpašniekus un sabiedrību visvairāk uztrauc dabas skaitīšanas rezultātā radītie iespējamie jaunie saimnieciskās darbības un meža teritoriju pieejamības ierobežojumi. Ja šādi ierobežojumi radīsies, tad tiem jābūt zinātniski pamatotiem, izsvērtiem un kompensētiem. Tas savukārt nozīmē pārvērtēt arī līdzšinējo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas praksi.

 

Janīnas Jalinskas portrets

Janīna Jalinska, 13.Saeimas deputāte, bijusī Daugavpils novada domes priekšsēdētāja

Daugavpils novads ir lauku pašvaldība, kurā iedzīvotāji vienmēr dzīvojuši dabas ielokā, apsaimniekojot to un saudzējot tās vērtības. Mūsu novadā atrodas 22 nozīmīgas aizsargājamās dabas teritorijas, te ir atrodamas retas augu sugas, kas raksturīgas tikai Daugavas ielejai. Dabas skaitīšana pašvaldībai un tās iedzīvotājiem ir nozīmīgs, jo ļaus vēl vairāk apzināt mūsu dabas bagātības un atklāt jaunus biotopus, kas nākotnē varētu sniegt praktisku pienesumu zemes īpašniekiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu.

 

Raivja Ragaiņa portrets

Raivis Ragainis, Jēkabpils domes priekšsēdētājs

Dabas vērtību nav iespējams izteikt ciparos un mērvienībās. Mūsu eksistence ir atkarīga tikai no tās. Mēs nespēsim nekad dabai dot tik, cik tā mums dod ikdienā. Tāpēc uzskatu, ka dabas vērtību apzināšana ir mazs, bet nozīmīgs solis ceļā uz abpusēju sabiedrības un apkārtējās vides mijiedarbības virzīšanu pozitīvā gultnē. Krustpils novadam šis pētījums sniegs vadlīnijas turpmākajai darbībai kā novada iedzīvotājiem, tā arī mūsu lauksaimniekiem, zemju īpašniekiem un mūsu uzņēmējiem.

 

Attēlā Gundega Skudriņa

Gundega Skudriņa, radošās apvienības Skudras metropole vadītāja, saimniece mājai dabā

Saņemt pretmīlestību var tikai dodot, sniedzot, gādājot, rūpējoties. Latvijas daba ir neizmērojama bagātība, iedvesmas avots un vienkārši dzīvības dāvātāja. Lai elpotu dziļi, lai smeltos spēku ikdienai, lai dzirkstītu svētkos, ir jārūpējas par šo neizsakāmo dārgumu visos iespējamos veidos.

 

Sabiedrības informēšanas kampaņa par Dabas skaitīšanu veltīta Latvijas simtgadei un tiek īstenota ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Triju logotipu ansamblis

 

Dabas skaitīšanu realizē:

Citu triju logotipu ansamblis

 

Par Latvijas dabas vērtībām stāsta:

Latvijas Radio 2 logotips

 

Atbalsta:

Uzņēmuma Rimi logotips

 

Tirdzniecības parka Solo logotips