Dabas skaitīšanā tiek izstrādāti pieci sugu aizsardzības plāni – platausainajam sikspārnim, dīķa naktsikspārnim, sugu grupām “Pūces”, “Roņi” un “Dzeņveidīgie”, kā arī dabas aizsardzības plāni 25 esošajām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Izstrādājot sugu un dabas teritoriju aizsardzības plānus, ikviens iedzīvotājs ir aicināts izteikt savus priekšlikumus. Informācija par sanāksmju norisi pieejama sadaļā Jaunumi.

Līdzšim notikušo sugu aizsardzības plānu uzsākšanas sabiedrisko apspriežu protokoli:

Sugas aizsardzības plāna izstrādes dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme uzsākšanas sanāksme Lūznavas muižā 2.03.2017. - protokols

Sugas aizsardzības plāna izstrādes dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme uzsākšanas sanāksme Daugavpils cietoksnī 3.03.2017. - protokols

Sugas aizsardzības plāna izstrādes dīķa naktssikspārnim Myotis dasycneme uzsākšanas sanāksme Daugavpils Universitātē 3.03.2017. - protokols

Sugas aizsardzības plāna putnu sugu grupai "Pūces" izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, Mārtiņzālē 7.03.2017. - protokols

Sugas aizsardzības plāna putnu sugu grupai "Pūces" izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme Lipuškos,Skolas ielā 3, dabas izglītības centrā “Rāzna” 17.03.2017. - protokols

Sugas aizsardzības plāna putnu sugu grupai "Pūces" izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme Siguldā, Baznīcas ielā 6, Dabas aizsardzības pārvaldē 21.03.2017. -  protokols

Sugu aizsardzības plāna sugu grupai “Roņi” izstrādes uzsākšanas sanāksme Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Peldu ielā 25 14.03.2017. - protokols

Sugu aizsardzības plāna sugu grupai “Roņi” izstrādes uzsākšanas sanāksme Salacgrīvā, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijā, Rīgas ielā 10a 15.03.2017. - protokols

Sugu aizsardzības plāna sugu grupai “Roņi” izstrādes uzsākšanas sanāksme Rojā, Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3 22.03.2017. - protokols