Dabas skaitīšanas laikā ir izstrādāti pieci sugu aizsardzības plāni – platausainajam sikspārnim, dīķa naktssikspārnim, sugu grupai “Roņi”, “Pūces” un “Dzeņi”.

Sugu aizsardzības plānu izstrāde, tāpat kā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāna izstrāde notiek saskaņā ar noteiktu sarakstu. Sugu aizsardzības plānu izstrādes procesā tiek organizētas sabiedriskās apspriedes, par kuru norises laiku iespējams uzzināt sadaļā Jaunumi un Sabiedriskās apspriedes.

Šobrīd ir izstrādāti  visi pieci sugu plāni, ko apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Un to galaversijas ir pieejamas šeit (sk. konkrētās sugas nosaukumu izstrādāto plānu sarakstā).