Iedomājieties, ka esat saimnieks ābeļu dārzam un esat novācis ābolu ražu. Jums ir pilns grozs ar augļiem. Ko ar tiem darīsiet? Pacienāsiet draugus? Daļu apēdīsiet pats? Vai arī pārdosiet? Taču, kā jūs zināsiet, cik daudz ābolu varat dot draugiem, cik paliks pāri pašam, un, vai visi augļi maz ir ēdami? Lai saprastu, kā pareizi un gudri rīkoties, ir nepieciešams ražu novērtēt un nosvērt. 

Šis stāsts ir attiecināms arī uz Latvijas dabu, ko mēs ne tikai baudām, bet arī naski patērējam. Kas un cik daudz mums pieder? Cik vērta ir Latvijas daba?

Lai saprastu, kas mums pieder un kā to nepazaudēt, gatavojoties un atzīmējot Latvijas pastāvēšanas simtgadi, visā valsts teritorijā norisinās dabas skaitīšana.

* Pēc dabas vērtību apzināšanas tiks iegūta informācija par Latvijā sastopamajām dabas vērtībām (ES nozīmes īpaši aizsargājamiem biotopiem), to stāvokli un daudzumu valstī.

* Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem nevajadzēs tērēt privātos līdzekļus ekspertīzēm, lai pieteiktos atbalsta/ kompensāciju maksājumiem, saņemtu būvatļaujas vai tehniskos noteikumus.

* Dabas skaitīšanā īstenotās aktivitātes palīdzēs samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo ievadītie dati dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” būs savietoti ar citām valsts informācijas sistēmām, piemēram, www.geolatvija.lv. Izmantojot datu bāzēs iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk plānot uzņēmējdarbību, rēķinoties ar īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību.

* Dabas skaitīšanā iegūtie dati palīdzēs daudz efektīvāk sabalansēt dabas aizsardzības un tautsaimniecības attīstību, kā arī apzināt konkrētās teritorijas unikalitāti, tāpat arī būs atbalsts teritorijas plānojumam un no tā izrietošajiem ekonomiskajiem ieguvumiem.

Dabas skaitīšanas visu triju aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gada 31. decembrim, biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā - līdz 2020. gada 31. decembrim.