Plašāku informāciju par Dabas skaitīšanu varat saņemt, sazinoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālajām administrācijām darba dienās plkst. 10-16:

Kurzemes zemes īpašnieki tiek aicināti sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās pārvaldes darbiniekiem pa tālruni 67800389.Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija67800389,

Latgales iedzīvotājus aicinām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālo administrāciju. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija65674283,

Pierīgā dzīvojošajiem ir iespēja sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju un iegūt atbildes uz saviem jautājumiem. Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija65674282,

Arī Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas darbinieki ar prieku sniegs skaidrojumus un atbildes uz jautājumiem. Sazināmies!Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija65674286.


 

Dabas skaitīšanas e-pasta adrese: skaitamdabu@daba.gov.lv.


Dabas skaitīšanas vadītāja: Irisa Mukāne, tālr.: +371 26 107 005,  saziņa WhatsApp vietnē, irisa.mukane@daba.gov.lv.

Dabas skaitīšanas projekta vadītājas asistente: Santa Kirsanova, tālr.: +371 26 458 982, santa.kirsanova@daba.gov.lv.