Informācijai par  BIOLOĢISKI VĒRTĪGU ZĀLĀJU​ apzināšanu lūdzam zvanīt uz šiem numuriem:

Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija67800389,

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija65674283,

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija65674282,

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija65674286.
 

Informācijai par atbalsta maksājumu saņemšanu aktivitātē Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” lūdzam zvanīt Lauku atbalsta dienestam pa tālruni 67095000.

Dabas skaitīšanas e-pasta adrese: skaitamdabu@daba.gov.lv
Dabas skaitīšanas vadītāja: Irisa Mukāne, +371 26 107 005, irisa.mukane@daba.gov.lv
Dabas skaitīšanas projekta vadītājas asistente: Ilze Reinika, +371 27 858 275, ilze.reinika@daba.gov.lv