Kategorija - dabas aizsardzības plāns

 • 3. augustā notiks dabas lieguma ''Garkalnes meži'' sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  2020. gada 3. augustā plkst. 17.00 notiks īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, Natura 2000, Garkalnes un Inčukalna novados esošā dabas lieguma "Garkalnes meži" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas tiešsaistes videokonference. Iesūtīt jautājumus un pieteikties dalībai videokonferencē iespējams līdz 3. augusta plkst. 10.00, rakstot uz e-pastu b...
 • 10.06. notiks dabas lieguma “Platenes purvs” sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Lībiešu sētā ("Bitnieki", Tārgale) notiks īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, Natura 2000, dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Lai nodrošinātu valstī izsludinātos Covid-19 izplatīšanās ierobežojumus, aicinām dalību sanāksmē pieteikt līdz 9. jūnijam, zvanot...
 • Aicinām iepazīties ar dabas lieguma „Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plānu

  Dabas liegumam „Diļļu pļavas" ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns. Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli plāna sabiedriskā apspriešana klātienē šobrīd nevar notikt, tā vietā no 8. līdz 22. maijam tiek organizēta neklātienes iepazīstināšana ar izstrādāto plānu. Ikvienam no nedaudzajiem dabas lieguma nekustamo īpašumu īpašniekiem ir izsūtīta...
 • ATCELTA 25.03. dabas lieguma „Diļļu pļavas” sabiedriskā apspriede

  Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Dabas aizsardzības pārvalde no šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim visā Latvijā atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus, tostarp arī 25. martā plānoto dabas lieguma Diļļu pļavas" sabiedrisko apspriedi.Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteik...
 • 12.03. notiks dabas lieguma „Mežole” sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  Dabas liegums „Mežole" atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā ar kopējo platību 2832 ha. Lai saglabātu teritorijas dabas vērtības - purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu, kopš 2005. gada liegums iekļauts Eiropas Savienības izveidotā kopīgā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargāj...
 • Priekšlikumus GNP teritorijas attīstībai var sniegt līdz 15.03.

  Ir uzsākta Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrāde, kas tiks pabeigta 2023. gada janvārī. Jau šobrīd parka teritorijā tiek skatīti alu un iežu atsegumi, kā arī apzināti zemju īpašnieki Amatas, Beverīnas, Cēsu, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Sējas, Siguldas un Kocēnu novados un aicināti konstruktīvi iesaistīties plāna izstrādē.Plānu Dabas a...
 • Sabiedriskās apspriešanas sanāksme dabas liegumam „Ventas un Šķerveļa ieleja”

  Saldus un Skrundas novadu īpaši aizsargājamā dabas teritorija, dabas liegums Ventas un Šķerveļa ieleja" dibināts 1957. gadā. Tā ir viena no Eiropas Savienības izveidotā kopīgā aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 teritorijām ar kopējo platību 1455,87 hektāri.Lai saglabātu teritorijā esošās dabas vērtības, dabas liegumam tiek izstrādāts dabas aizsardzības p...
 • Notiks Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme

  Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā. To par savu ceļojuma galamērķi izraugās daudzi tūkstoši ceļotāju ik gadu. Nacionālā parka teritorija izveidota, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas...
 • Aicinām uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi dabas liegumam „Dūņezers”

  Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA Reģionālie projekti ir izstrādājis īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma Dūņezers dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12 gadiem (līdz 2031. gadam). Ikviens interesents var piedalīties plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 25. aprīlī plkst. 17.00 Limbažu novada pašvaldības 1. stā...
 • Aicinām uz sanāksmi 26. martā par dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Platenes purvs”

  2019. gada 26. martā plkst. 15.00 Ventspils novada domes 2. stāva zālē (Skolas ielā 4, Ventspilī) notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma Platenes purvs dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, ko Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA Vides konsultāciju birojs.Dabas liegums Platenes purvs ir dibināts 2004. gadā un ir Natura 2000 teritori...