Ar mērķi izstrādāt vadlīnijas putnu sugas “Pūces sastopamības konstatēšanai, kā arī rast balansu starp cilvēku un pūču vajadzībām, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Dabas skaitīšana ietvaros sākta aizsardzības plāna izstrāde putnu sugai “Pūces.Sugas aizsardzības plāns ir attiecīgās sugas ekspertu veidots stratēģisks doku...