Kategorija - Sugu aizsardzības plāns

  • Apstiprināts sugas aizsardzības plāns Pūces

    Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) uzdevumā izstrādāts sugas aizsardzības plāns sešām Latvijā regulāri ligzdojošām pūču sugām, kurā atrodama izsmeļoša informācija par sugu raksturojumu, izplatību un populāciju, apdraudētību, sugu līdzšinējiem pētījumiem un ieteikumiem, kā dažādu sugu pūces turpmāk sargājamas.Plānu sagatavoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība, un tas pieejam...
  • Ir izstrādāts kompensāciju mehānisms par roņu radītajiem postījumiem

    Lai nodrošinātu Latvijas unikālo dabas vērtību un sugu daudzveidības pastāvēšanu nākotnē, dabas skaitīšanas ietvaros topsugu aizsardzības plāni,kas apkopozinātniskos datus par konkrēto sugu, izplatību, populāciju, kā arī tiek sniegti ieteikumi un rekomendācijas sugas aizsardzībai.Turklāt sugu grupas “R...