Kategorija - Mežole

  • 12.03. notiks dabas lieguma „Mežole” sabiedriskās apspriešanas sanāksme

    Dabas liegums „Mežole" atrodas Smiltenes novada Launkalnes pagastā ar kopējo platību 2832 ha. Lai saglabātu teritorijas dabas vērtības - purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu, kopš 2005. gada liegums iekļauts Eiropas Savienības izveidotā kopīgā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 sarakstā kā C tipa teritorija, kas noteikta īpaši aizsargāj...
  • Aicinām uz sanāksmi par dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Mežole”

    2018. gada 12. septembrī plkst. 16.00 Launkalnes pagasta pārvaldē, Ezera ielā 2A, Launkalnē, notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma Mežole dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.Dabas liegums Mežole ir dibināts 1999. gadā un ir Natura 2000 teritorija. Lieguma kopējā platība ir 2832 ha, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pāre...
  • 2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017    

    Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.