Lai rūpētos par Latviju tās tīrību un ilgtspējību, 24. aprīlī Latvijā jau četrpadsmito gadu notiks Lielā Talka. Šogad, ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus, tās vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju katrs atsevišķi, bet visi kopā".Lai arī iepriekš bija ierasts, ka talkas notiek kolektīvi, ikviens ir aicināts nemainīt savus ieradumus un zaļo domāšanu, jo talkot var...