• Priecīgus Ziemassvētkus

  ...
 • 16. decembrī notiks dabas lieguma “Ķirbas purvs” sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  2021. gada 16. decembrī plkst. 17.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme, dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam "Ķirbas purvs". Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs". Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu biroj...
 • 15. decembrī notiks dabas lieguma “Grebļukalns” sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  2021. gada 15. decembrī plkst. 17.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme, dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam “Grebļukalns". Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs". Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu birojs@vkb.lv. Vienlaikus a...
 • Aptauja Gaujas Nacionālā parka iedzīvotājiem un apmeklētājiem

  Dabas skaitīšanas ietvaros top Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns, kas noteiks šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas attīstību turpmākajiem 15 gadiem. Iegūtie dati palīdzēs plānot parka ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām.Aicinām parka iedzīvotājus/ zemju īpašniekus un apmeklēt...
 • Latvijā sācies pilskalnu atklāšanas bums, divus atklājuši arī dabas skaitītāji

  Veicot biotopu apsekojumu dabā, 2019. un 2020. gadā dabas skaitītāji atklāja divus jaunus pilskalnus (Latgalē un Kurzemē). Bet izrādās, ka, pateicoties modernajām tehnoloģijām, pēdējo četru gadu laikā Latvijā sācies pilskalnu atklāšanas bums, jo kopumā uzieti jau 70 jauni pilskalni. Visbagātākā ar pilskalniem ir Latgale, tomēr pēdējos gados tie tiek atklāti arī Kurzemē, Zemgal...
 • 29. oktobrī notiks dabas parka ''Adamovas ezers'' sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  2021. gada 29. oktobrī plkst. 17.00 notiks sabiedriskās apspriešanas attālinātā sanāksme īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas parkam Adamovas ezers, kas atrodas Rēzeknes novada Vērēmu pagastā.Sanāksmes saite tiks publicēta interneta vietnē https://failiem.lv/u/4uda4dvts. Piesakoties sanāksmei iepriekš, rakstot uz ilmars.bodnieks...
 • 22. oktobrī notiks dabas lieguma “Plieņciema kāpa” sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  22. oktobrī plkst. 18.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma "Plieņciema kāpa" dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu: birojs@vkb.lv.Aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē.Plānu Dabas...
 • Vai visi dabas skaitīšanas dati jau apkopoti?

  Aizvadīto četru sezonu dati visās sešās biotopu grupās jau izsūtīti. Un vienlaikus ar īpašnieku informēšanu, dati ir digitalizēti un pieejami datu sistēmā Ozols, kas pieejama ikvienam interesentam bez maksas un reģistrēšanās.Tomēr tā kā arī šogad eksperti veica nelielus precizējumus īpašumos, tiek plānotas vēl trīs noslēdz...
 • Piedalies un vairo dabas sakoptību un daudzveidību!

  Sestdien, 18. septembrī, jau ceturto gadu Latvija piedalīsies Pasaules talkā jeb World Cleanup Day. Arī šajā talkā, līdzīgi kā ierastajās pavasara talkās, visi, kas vēlas, var sakopt sev piederošo vai citu īpašumu, piemēram, nopļaujot un novācot zāli, atbrīvojot upes krastu no apauguma utt.Par piemērotāko pļavas, meža, purvu, piekrastes, saldūdeņu un iežu atsegumu biotopu ...
 • Arī VARAM ministrs skaita dabu

  Vakar, 25. augustā, dabas skaitītāji kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu un viņa kolēģiem devās kopīgā pastaigā pa Siguldas mežiem. Ministrs tika iepazīstināts ar meža un iežu, atsegumu biotopu kartēšanu, aktuālajiem tematiem un sarežģījumiem.Pastaigas sākumā klātesošos pārsteidza braucošs kvadracikls, kas aktualizēja cilvēku vēlmi akt...
 • Dabā ar ekspertu

  Gaujas Nacionālā parka(GNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros aicinām apmeklēt pasākumus «Dabā ar ekspertu». Pasākumu laikā būs iespēja doties dabā kopā ar ekspertiem, lai vairāk uzzinātu par dažādām dzīvotņu grupām saldūdens ekosistēmām, iežu atsegumiem, zālājiem, purviem un mežiem. Pasākumos aicināts piedalīties ikviens interesents!Dabā ar eksper...
 • 31. augustā notiks AAA “Augšdaugava” sabiedriskās apspriešanas sanāksme

  Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts ir izstrādājis dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamai dabas un Natura 2000 teritorijai, aizsargājamo ainavu apvidum Augšdaugava Daugavpils (Augšdaugavas) un Krāslavas novados.Aicinām piedalīties dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas attālinātā sanāksmē 31. augustā p...
 • Kā atrod biotopus?

  Vārds biotops, tulkojot no grieķu valodas, nozīmē dzīvesvieta, ko latviskojam kā dzīvotni. Biotopi mūs ieskauj ik uz soļa, jo biotops nav tikai gadu desmitiem neartas pļavas, kas priecē ar košu augu daudzveidību, vai sens mežs ar simtgadīgiem kokiem, tās ir arī jaunaudzes un pat izcirtumi. Protams, tie ir ļoti atšķirīgi biotopi, jo katrā no tiem mājvietu rod dažādas augu un d...
 • Bebri ietekmē vairāk nekā pusi Latvijas upju

  Dabas skaitīšanas eksperti, apsekojot saldūdens biotopu stāvokli, bebru darbības pazīmes nogāztus kokus, bebru alas, apmetnes un dambjus, fiksējuši 60% no apsekotajiem upju posmiem. Bebru dambji, kas visnegatīvāk ietekmē upes tecējumu, sastopami ceturtajā daļā Latvijas upju, bet vislielākais dambju skaits fiksēts Vilcē Zemgales pusē.Dažāda veida aizsprosti, tostarp lieli koku ...
 • Līgo, līgo

  ...
 • Vai arī šogad tiks kartēti biotopi?

  Dabas skaitīšanas biotopu kartēšana visas valsts teritorijā sešās biotopu grupās ir noslēgusies. Šogad tiks veikti tikai atsevišķi apsekojumi, kas saistīti ar datu precizēšanu. Proti, ja ir nepieciešams pārbaudīt iegūtu informāciju, piemēram, īpašnieks pēc rezul...
 • Kur aplūkojama informācija par biotopiem?

  Dabas skaitīšanas četrās sezonām eksperti apseko sešas biotopu grupas - zālājus, saldūdeņus, purvus, mežus, piekrasti, saldūdeņus un alas, iežu atsegumus. Tiklīdz katra no biotopu grupām ir izskatīta, informācija tiek izsūtīta biotopu īpašniekam uz viņa deklarēto adresi. Ja biotops nav atklāts, rezultātu vēstule netiek sūtīta.Kad vēstules īpašniekiem izsūtītas, informācija tiek...
 • Sakop savu biotopu Lielajā talkā!

  Lai rūpētos par Latviju tās tīrību un ilgtspējību, 24. aprīlī Latvijā jau četrpadsmito gadu notiks Lielā Talka. Šogad, ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus, tās vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju katrs atsevišķi, bet visi kopā".Lai arī iepriekš bija ierasts, ka talkas notiek kolektīvi, ikviens ir aicināts nemainīt savus ieradumus un zaļo domāšanu, jo talkot var...
 • Latvijā aizvien atklāj jaunas alas un pat pilskalnus

  Dažādos laika periodos ar dažādiem mērķiem Latvijā ir veikta alu un iežu atsegumu izpēte. Lai arī daļu informācijas sniedz ģeoloģiskā kartēšana no pagājušā gadsimta, jo īpaši atsegumu grupā nav pieejama vienota informācija par šīm dabas vērtībām visā valsts teritorijā.Tā kā alas un iežu atsegumi ir viena no sešām biotopu grupām, ko pēta dabas skaitītāji, drīzumā iegūsim aktuālā...
 • Apstiprināts sugas aizsardzības plāns sugu grupai “Dzeņveidīgie”

  Latvijā sastopamas deviņas dzeņveidīgo putnu sugas, piecas no tām (baltmugurdzenis, trīspirkstu dzenis, vidējais dzenis, melnā dzilna un pelēkā dzilna) mūsu valstīir īpaši aizsargājamas. Un tā kā dzeņi ir saistīti ar dabiskam mežam raksturīgām struktūrām un tiem galvenokārt raksturīgs nometniecisks dzīvesveids, dzeņu sugu izdzīvošanu un populācijas stāvokli lielā mērā ietekmē mežsaimn...
 • Sugas aizsardzības plāns palīdzēs veicināt roņu un cilvēku interešu līdzāspastāvēšanu

  Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) pasūtījuma izstrādātais sugas aizsardzības plāns roņiem turpmākajos gados dos iespēju veicināt Latvijas ūdeņos mītošo roņu sugu saglabāšanu un vienlaikus risināt konfliktsituācijas ar piekrastes zvejnieku saimnieciskajām interesēm.Vienots roņu sugu aizsardzības plāns izstrādāts trim Baltijas jūrā un Latvijas jūras ūdeņos sastopam...
 • Dabas skaitītāji četros gados atklājuši 52 jaunas sugas

  Dabas skaitītāji, apsekojot Latvijas pļavas, iekšzemes un piekrastes kāpas, saldūdeņus, alas, iežu atsegumus, purvus un mežus, ne vien pētīja biotopus un to stāvokli, bet arī novēroja retas sugas, tādējādi četrās sezonās kopumā atklājot 52 jaunas sugas.Starp tām ir divas līdz šim Latvijā nesastaptas augu sugas, septiņas sūnu, 12 ķērpju, 15 gļotsēņu un 16 sēņu sugas...
 • Zālāju biotopu precizējumus var iesniegt līdz 31. martam

  Dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par2020. gada konstatētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ). Februāra sākumā šī informācija ir izsūtītas ap 2 400 BVZ īpašniekiem pa pastu.Tā kā BVZ uzturēšanā iesaistās ne tikai īpašnieki, bet arī vērtīgo zālāju apsaimniekotāji, informācija ir izsūtīta arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). L...
 • Dabas skaitīšanā bioloģiski vērtīgie zālāji konstatēti 45% apsekoto teritoriju

  Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) īstenotās dabas skaitīšanas četrās sezonās Latvijā ir apsekoti vairāk nekā 130 tūkstoši hektāru zālāju. No tiem 45% jeb nepilni 60 tūkstoši hektāru aizņem bioloģiski vērtīgie zālāji. Diemžēl šo biotopu īpašnieki ziņo, ka vairāk nekā 4 tūkstoši hektāri dabā vairs nepastāv, jo ir uzarti vai apmežoti....
 • Kad būs pieejami 2020. gada apsekoto teritoriju rezultāti?

  2020. gada sezonā dabas skaitīšanas eksperti apsekoja dabas teritorijas 78 novados. Par ikvienu redzēto biotopu dabā eksperti aizpildīja anketu, kas lauku sezonas izskaņā nonāca Dabas aizsardzības pārvaldē. Šobrīd notiek ik katras anketas datu kontrole, salīdzinot eksperta klātienē redzēto ar datu bāzēs un kartēs pieejamo informāciju.Ik gadu prioritāri tiek skatīti ...
 • 2021. gada dzīvotne – upju straujteces un dabiski upju posmi

  Latvijas Dabas fonds (LDF) par 2021. gada dzīvotni ir atzinis upju straujteces un dabiskus upju posmus - Eiropā un Latvijā īpaši aizsargājamu biotopu. Latvijā kopumā ir apmēram 12 400 upes ar kopējo garumu 37 950 kilometri. Un Dabas skaitīšanas eksperti ir apzinājuši, ka aptuveni 52% no visas kopējās upju platības atbilst šai dzīvotnei.Turklāt ar katru straujteci un dabisku upe...
2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017    

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.