Ik gadu dabas skaitīšana skar ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju. Šis gads nebūs izņēmums - tikko Dabas aizsardzības pārvalde ir informējusi 30 tūkstošus zemju īpašnieku 91 pašvaldībā, ka viņiem piederošais īpašums tiks apsekots.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast dabas skaitīšanas mērķus, norisi un plānotās aktivitātes, līdzšinējās divās sezonās aizvadīti ap 60 dabas skaitīšanas bezmaksas semināri pašvaldībās, kurās konkrētajā gadā norit apsekošanas darbi.

Marta mēnesī jau aizvadīti šī gada pirmie divi semināri, bet uz turpmākajiem semināriem ikviena pašvaldība, kuras teritorijā notiks apsekojumi 2019. gadā(Aglonas, Aizkraukles, Aizputes, Aknīstes, Alojas, Alsungas, Alūksnes, Amatas, Apes, Auces, Baltinavas, Balvu, Bauskas, Beverīnas, Brocēnu, Burtnieku, Cesvaines, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Dundagas, Durbes, Ērgļu, Grobiņas, Gulbenes, Iecavas, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Jelgavas, Jēkabpils, Kandavas, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krāslavas,Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Madonas, Mazsalacas, Mālpils, Naukšēnu, Neretas, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pāvilostas, Pļaviņu, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rojas, Rugāju, Rundāles, Rūjienas, Salacgrīvas, Salas, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Skrīveru, Skrundas, Smiltenes, Strenču, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Vaiņodes, Valkas, Varakļānu, Vārkavas, Vecpiebalgas, Vecumnieku, Ventspils, Viesītes, Viļakas, Viļānu un Zilupes novads), var sazināties ar dabas skaitītāju komandu un informēt par vēlmi piedāvāt saviem novadniekiem dzirdēt aktuālo par vislatvijas dabas inventarizāciju.


Kas nepieciešams semināra organizēšanai?
1. Pašvaldības vēlme un rakstiska saziņa ar dabas skaitīšanas komandu (e-pasta formāuz skaitamdabu@daba.gov.lv);
2. Pašvaldībai piederošas telpas (zāle) ar ērtu piekļuvi iedzīvotājiem, kurā atrodas viensgalds un krēsli, elektrības padeve, vēlams arī projektors. Līdzšinējo semināru ilgums bijis ap 60, 90 minūtes.

Dabas skaitīšanas komanda piedāvā:
1. dabas skaitīšanas skaidrojumu prezentācijas formātā;
2. izdales materiālus;
3. sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem;
4. rakstisku saziņu ar pašvaldības vai vietējo laikrakstu, lai informācija aptvertu vēl plašāku iedzīvotāju loku.

Izvērtējot iesūtītos piedāvājumus, tiks ņemts vērā šādi faktori:
1. vai dabas skaitīšana šajā gadā notiek konkrētajā teritorijā, kādā apjomā;
2. vai līdzšinējās sezonās šajā novadā vai tā apkaimē ir/nav noticis dabas skaitīšanas seminārs.