Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju centru un vietējo pašvaldību 20. martā aicina visus interesentus uz bezmaksas informatīviemsemināriempar biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta dabas skaitīšanas ietvaros.

Tiekamies plkst. 10.00 Aknīstes novada pašvaldība ēkas 2. stāvā zālē (Skolas ielā 7, Aknīstē) un
plkst. 12.00 Viesītes kultūras pils 2. stāva zālē (Smilšu ielā 2, Viesītē)!


Paredzamais semināra ilgums viena stunda.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Semināra laikā uzzināsiet dabas skaitīšanas mērķus, ieguvumus un saņemsiet atbildes uz jautājumiem, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana? Kādas dabas vērtības tiek skatītas? Koas jāzina zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops? Kāds ieguvums zemes īpašniekam ir no dabas skaitīšanas?

Jau ziņots, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā ir uzsākta dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā", kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Jau tuvākā mēneša laikā īpašnieki, kuru zemes tiks skatītas šajā sezonā, saņems rakstisku informāciju par to uz savu deklarēto adresi.