Pērn ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu un atbalstu tapusi dokumentālā filma par pirmo reizi valsts vēsturē īstenoto vislatvijas dabas teritorijas inventarizāciju jeb dabas skaitīšanu. Ņemot vērā iedzīvotāju, mācībspēku interesi par vērtīgo, nepilnu stundu garo materiālu, tas ir izvietots un visiem brīvi pieejams interneta vidē (šeit).

Filma ir vēstures liecība par nozīmīgo procesu, kurā triju gadu ietvaros visā valsts teritorijā tiek skatītas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu sešas grupas bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvi, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi.

Filmā ir redzami 9 no kuplās dabas skaitīšanas ekspertu saimes (divu sezonu ietvaros ekspertu skaits mērāms ap 350 cilvēkiem), kas skaidro biotopu nozīmi, vērtību un apdraudējumu, uzsverot, ka dabā viss ir saistīts, piemēram, izrokot aizsarggrāvi starp mežu un purvu, purvā samazinās ūdenslīmenis, kas raisa dažādas izmaiņas esošajā ekosistēmā.

Kadrs no filmas, kurā saldūdeņu eksperte pēc saldūdeņu piesārņojuma atklāšanas dodas uz tuvējo pienotavu.

Tāpat skatītāji varēs ieraudzītotrās dabas skaitīšanas sezonas grandiozos atklājumus Lielo kosu, kas piemērotos laikapstākļos var krietni pārsniegt pieauguša cilvēka augumu, izaugot līdz pat 260 cm, un sīciņu sūnu Skrajais hipns, kas atkal uzieta Latvijā pēc 100 gadu pārtraukuma!

Dabas skaitītāju gaitām trīs mēnešus 2018. gadā sekoja līdzi un filmu veidoja kompānija Skuba films sadarbībā ar komunikāciju aģentūru Baltic Communication Partners.