Teiciens “ratus taisa ziemā, ragavas vasarā mudina jau šobrīd apdomāt iespējas un plānot sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu pavasarī, vasarā un rudenī. Katram tie būs atšķirīgi darbi, bet, mīlot savu zemi, vēloties īpašumu apsaimniekot pēc iespējas labāk, vairojot tās dabisko vērtību un daudzveidību, iesakām iepazīties ar biotopu apsaimniekošanas vadlīnijām.

Zinoši Latvijas dabas eksperti ir sarakstījuši sešu biotopu (1. piejūra, smiltājs un virsāji, 2. upes un ezeri, 3. dabiskās pļavas un ganības, 4. purvi, 5. iežu atsegumi un alas, 6. meži) grāmatu sējumu, kas iepazīstina lasītāju ar katra biotopa veidiem, raksturojošām pazīmēm un vispiemērotāko apsaimniekošanas veidu. Piemēram, pārzinot savā pļava augošās puķes, iespējams noteikt konkrēto pļavas tipu un uzzināt vispiemērotāko apsaimniekošanas veidu. Lielākajai daļai zālāju eksperti iesaka zāli noganīt vai nopļaut un zāli izvest. Tomēr ir arī izņēmumi.

Ļoti vērtīgo izziņas materiālu Dabas aizsardzības pārvalde pakāpeniski nogādā visās Latvijas bibliotēkās, vienlaikus tas pieejams ikvienam lasītājam jau šobrīd internetā (šeit). Saiti atverot, jāizvēlas interesējošais sējuma/ biotopa veids un jāklikšķina uz tā.

“Cilvēka daba ir mūžīga. Cilvēkam nav nākotnes, norobežojoties no apkārtējās vides, savukārt dabas daudzveidību nevar nosargāt šķirti no cilvēka, aizliedzot jebkādas darbības. Arī turpmākās dabiskās pļavas, jūras piekraste, meži, upes un ezeri uzturami, cilvēkam atbildīgi saimniekojot. Šī grāmata ir svarīga ikvienam, kura varā ir lemt un plānot Latvijas zemes izmantošanu vai saimniekot pašam. Vadlīnijas ir apjomīgākais Latvijā līdz šim publicētais dabas saglabāšanas zināšanu un metožu kopums, kas dod mums katram izvēles iespēju darboties saprātīgi un ilgtspējīgi. Būt gādīgam saimniekam, gūstot labumu sev, savai dzimtai un tautai, vienlaikus uzturot cilvēka eksistencei nepieciešamo vides līdzsvaru un dabas krāšņo daudzveidību visiem, kas dzīvos pēc mums. Nākotnes izvēle ir mūsu gudrībā, pieaugošajā cieņā un izpratnē par dzīvību, norāda Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks.