Šovasar, pateicoties Vides un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvai, tapusi dokumentālā filma par dabas skaitīšanas procesu Latvijā, ko 17. novembrī plkst. 17.00 ikvienam būs iespēja vērot Latvijas Televīzijas 1. programmā.

Filma ir vēstures liecība par pirmo Latvijas dabas inventarizāciju, kurā triju gadu ietvaros visā valsts teritorijā tiek skatītas sešas biotopu grupas - bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušas mežaudzes,purvi, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, upes, ezeri, alas un iežu atsegumi. Teju stundu garajā filmā ir redzama arī neliela daļa no kuplās dabas skaitīšanas ekspertu saimes (divu sezonu ietvaros ekspertu skaits mērāms ap 350 cilvēkiem), kas skaidro katra biotopa būtību, vērtību un apdraudējumu, uzsverot, ka dabā viss ir saistīts, piemēram, izrokot aizsarggrāvi starp mežu un purvu, purvā samazinās ūdenslīmenis, kas raisa dažādas izmaiņas esošajā ekosistēmā. Tāpat skatītāji varēs redzēt otrās dabas skaitīšanas sezonas grandiozos atklājumus - Lielo kosu un sīciņu sūnu Skrajais hipns, kas atkal uzieta Latvijā pēc 100 gadu pārtraukuma!

Dabas skaitītāju gaitām trīs mēnešus sekoja līdzi un filmu veidoja kompānija Skuba films sadarbībā ar komunikāciju aģentūru Baltic Communication Partners.