Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada domi 15. novembrī aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par dabas skaitīšanu plkst. 10.00 Jaunpiebalgas novada domē (2. stāva zālē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā).

Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji skaidros gan dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana utt., gan skaidros kā zemes īpašniekiem iespējams pieteikties kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Paredzamais semināra ilgums līdz pusotrai, divām stundām.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.


Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sākusies dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā", kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā vairāki simti ekspertu veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs.