Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Apes novada domi un Alūksnes novada pašvaldību 1. novembrī aicina uz bezmaksas informatīviem semināriem par dabas skaitīšanu:
plkst. 11.00 Apes tautas namā (Skolas ielā 4, Apē) un
plkst. 14.00 Alūksnes Uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Brūža ielā 7, Alūksnē).

Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji skaidros dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram,

Kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājams biotops?
Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

Paredzamais semināra ilgums līdz pusotrai stundai.
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sākusies dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā", kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā vairāki simti ekspertu veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Vairāk informācijas: www.skaitamdabu.gov.lv.