Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 29. oktobrī aicina visus interesentus uz bezmaksas semināru plkst. 10.00 Tukumā (Kurzemes Lauku konsultāciju biroja telpās, Tukumā, E. Veidenbauma ielā 9) un plkst. 15.00 Kuldīgā (Kuldīgas bērnu un jauniešu centra telpās, Kuldīgā, 1905. gada ielā 10).

Paredzamais semināra ilgums trīs stundas.
Iepriekšējs pieraksts nav nepieciešams.

Tēmu atspoguļojums TUKUMĀ:

Laiks

Saturs

Lektors

10.00 - 10.50

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā

Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne

10.50 11.30

ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000 teritorijās

Dabas aizsardzības pārvaldes Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vadītājs Ģirts Baranovskis

11.30 12.10

Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana

Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Viesturs Ķerus

12.10 13.00

Meža īpašnieku kooperācijas attīstība Latvijā

Mežsaimniecība, kooperācija
Grigorijs Rozentāls un
Mežsaimniecības konsultants
Valdis Usne

Tēmu atspoguļojums KULDĪGĀ:

Laiks

Saturs

Lektors

15.00 - 15.50

Dabas vērtību apzināšana un skaitīšana Latvijas teritorijā

Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne

15.50 16.30

ES atbalsts mežu īpašniekiem ĪADT, Natura 2000 teritorijās

Dabas aizsardzības pārvaldes Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vadītājs Ģirts Baranovskis

16.30 17.45

Meža īpašnieku kooperācijas attīstība Latvijā

Mežsaimniecība, kooperācija
Grigorijs Rozentāls un
Mežsaimniecības konsultants
Valdis Usne

17.45 18.00

Diskusija

Visi lektori


Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotās dabas skaitīšanas otrā sezona skar 50 tūkstošus zemju īpašnieku, kuri jau pavasarī saņēma vēstules par plānoto apsekojumu sezonas ietvaros. Divas sezonas teju būs aizvadītas, nākamgad tiks veikta noslēdzošā, pēc kuras dati tiks rūpīgi pārbaudīti, digitalizēti dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols un analizēti. Katrs īpašnieks, kura zemes vienībā tiks konstatēts Eiropas Savienības aizsargājams biotops, saņems par to rakstisku informāciju uz savu deklarēto adresi līdz 2020. gadam. Ja biotopu neatradīs, vēstule netiks sūtīta.

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā valsts teritorijā sākās pirmo reizi vislatvijas dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā", kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana.