Kinoteātrī "Splendid Palace" savu pirmizrādi piedzīvoja dokumentālā filma "Dabas skaitītāji". Filma tapusi, visu vasaru sekojot vērienīgākajai dabas inventarizācijai Latvijas vēsturē dabas skaitīšanai, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Teju stundu garā filma decembrī tiks demonstrēta arī Latvijas Televīzijas 1. un 7. kanālā, kā arī to būs iespējams noskatīties interneta platformās.

Cik vērta ir Latvijas daba? Kā atrast līdzsvaru starp saimniekošanu un dabas aizsardzību? Kā apzināt to, kas mums pieder un kā to nepazaudēt? Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes tiek meklētas nupat tapušajā filmā.

Eiropas Savienības nozīmes biotopus bioloģiski vērtīgus zālājus, mežus, purvus, avoksnājus, cilvēka maz ietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus jau otro gadu uzskaita vairāki simti ekspertu, kas ir vieni no zinošākajiem savas jomas pārstāvjiem Latvijā. Filmas autori seko līdzi deviņu ekspertu darbam, fiksē to ikdienas darbu, pārdomas un vērtīgu dabas vērtību atradumus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: "Lai ikviens no mums, kā valsts mērogā, tā arī ikdienas gaitās, varētu pieņemt atbildīgus lēmumus, kas veicinās mūsu Latvijas vides saudzēšanu un saglabāšanu ilgtermiņā, ir būtiski izzināt dabas dažādību. Paveiktā dabas skaitīšana ikvienam Latvijā iedzīvotājiem, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, sniedz iespēju iegūt detalizētu informāciju par biotopu kvalitāti un izplatību dabā. Biotopu apzināšana veicinās tālredzīgu lēmumu pieņemšanu arī tautsaimniecības attīstībā. Turklāt biotopu kartēšana Latvijā sniegs stabilu pamatu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu pilnvērtīgai aizsardzībai."

"Cilvēces izaugsmes un inteliģences izaicinājums ir izzināt dabas likumsakarības, kas nodrošina cilvēkaeksistenci fiziskā plānā. Dabas skaitīšana ir ļoti nozīmīgs process, jo mūsudabas izpratne un tai atbilstīgas rīcības ikdienas dzīvē un darbā ir tieši un ciešisaistītas ar mūsu veselību, veiksmi, dzīves ilgumu un kvalitāti," norāda Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks.

Filmu par dabas skaitītājiem veidojusi filmu kompānija "Skuba films" sadarbībā ar komunikāciju aģentūru "Baltic Communication Partners", Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldi.

Divas dabas skaitīšanas sezonas Latvijas teritorijā jau tūdaļ būs aizvadītas, un priekšā vēl noslēdzošā. Pēc visu datu iegūšanas, pārbaudes, 2020. gadā varēs izdarīt kopējus secinājumus par Latvijas dabas vērtību sastopamību un kvalitāti visā valsts teritorijā.