Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 15. oktobrī plkst. 10.00 aicina uz bezmaksas informatīvo semināru Smiltenes novada domes institūciju ēkā (Pils iela 2, Smiltene) par biotopu inventarizāciju jeb dabas skaitīšanu.
Paredzamais semināra ilgums trīs stundas.

Laiks

Saturs

Lektors

10.00 - 11.00

Dabas vērtību apzināšana

un skaitīšana Latvijas teritorijā

Dabas aizsardzības pārvalde
Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne

11.00 11.30

ES atbalsts mežu īpašniekiem

ĪADT, Natura 2000 teritorijās

Dabas aizsardzības pārvaldes

Kompensāciju administrēšanas un

administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vadītājs Ģirts Baranovskis


11.30 12.30

ES atbalsts meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātas mežaudžu atjaunošanai, kā arī spēcīgu lietavu, sausuma un citu abiotisku faktoru ietekmē iznīkušu mežaudžu atjaunošanai

Vecākais mežsaimniecības konsultants
Andris Vīrs

12.30 13.00

Diskusijas un atbildes uz jautājumiem

Irisa Mukāne,Ģirts Baranovskis,
Andris Vīrs

Aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde izsūtīja 50 000 vēstules zemju īpašniekiem, kuru īpašums tiks apsekots 2018. gadā. Semināra laikā skaidrosim dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegsim atbildes uz jautājumiem, kā, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana? Kādas dabas vērtības tiek skaitītas? Kā skaitīšanas process skar zemes īpašnieku, kas notiek, ja viņa īpašumā tiek konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops? Kāds ieguvums ir zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sākās dabas skaitīšana jeb ES Kohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā", kura ietvaros tiek veikta ES nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs.