Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru 9. oktobrī plkst. 17.30 aicina uz bezmaksas informatīvo semināru Latvijas Dabas muzejā (Rīga, Krišjāņa Barona iela 4) par biotopu inventarizāciju jeb dabas skaitīšanu.
Paredzamais semināra ilgums trīs stundas.

Laiks

Saturs

Lektors

17.30-18.00

Par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem saņemamās kompensācijas NATURA 2000 teritorijās

Dabas aizsardzības pārvaldes Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vadītājs Ģirts Baranovskis

18.00-18.40

Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana

Latvijas Ornitoloģijas biedrība valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus

18.40-19.30

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija un kā tas skar privātos meža īpašniekus

Dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne

19.30-20.30

Aktualitātes par ES atbalstu mežiem

Rīgas reģ. MKPC nodaļas mežsaimniecības konsultante Rita Daščiora

Aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde izsūtīja 50 000 vēstules zemju īpašniekiem, kuru īpašums tiks apsekots 2018. gadā. Semināra laikā skaidrosim dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegsim atbildes uz jautājumiem, kā, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana? Kādas dabas vērtības tiek skaitītas? Kā skaitīšanas process skar zemes īpašnieku, kas notiek, ja viņa īpašumā tiek konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops? Kāds ieguvums ir zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sākās dabas skaitīšana jeb ES Kohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā", kura ietvaros tiek veikta ES nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs.