Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvās kampaņas ietvaros tiek veidota dokumentāla filma par Latvijas dabas vērtību skaitīšanu. Kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas dabas vērtībām, to nozīmi valsts un reģionu ilgtspējīgā attīstībā, kā arī to nozīmi tautsaimniecībā kopumā.
Operators iemūžina eksperta Viļņa Skujas nostāju par dabas aizsardzību Latvijā.
Šobrīd notiek aktīva filmēšana, lai jau rudenī filmu varētu aplūkot plašs interesentu pulks. Filmā būs iekļauts skaidrojums, ko cilvēkam sniedz daba, kādēļ tās līdzāspastāvēšana mums rada ne vien prieku, bet ir arī vitāli nepieciešama, ko sniedz katrs no skaitāmajiem biotopu veidiem un kādas dabas vērtības vai to atradnes dabas skaitīšanas procesā ir atklātas no jauna.

Dabas skaitīšanas eksperts Roberts Čakšs dalās ar savu stāstu, kā atklājis lielo kosu