Biotopi skaitīšana jeb kartēšana ir tikai viena no trim lielām un nozīmīgām dabas skaitīšanas aktivitātēm.
Paralēli biotopu apjomīgajai apzināšanai tiek veikta arī piecu sugu aizsardzības plānu izstrāde (roņiem, dzeņiem, pūcēm un divām sikspārņu sugām) un dabas aizsardzības plānu izstrāde jau 20 esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Gaidot izstrādātos plānus, varam jau šobrīd pievērst uzmanību mazajiem zīdītājiem - sikspārņiem, par kuriem nostāstu ir ne mazums. Pasaulē sastopamas 1100 sikspārņu sugas, Latvijā mīt 16 no tām. Mūsu zemē sastopamie sikspārņi nav cilvēkam bīstami, uzturā nelieto cilvēku asinis, bet gan odus un citus kukaiņus. Uzzini vairāk par mazo, lidojošo nakts dzīvnieku:

Infografika apkopo vairākus faktus par sikspārņiem.