Dabas aizsardzības pārvalde 27. jūnijā plkst. 11.00 aicina uz bezmaksas informatīvo semināru Preiļos (Kooperatīva ielā 6, 3. stāvā) par biotopu inventarizāciju jeb dabas skaitīšanu. Paredzamais semināra ilgums līdz vienai stundai. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, visi interesenti laipni aicināti!

Aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde ir izsūtījusi zemju īpašniekiem vēstules, kuru īpašums tiks apsekots 2018. gada sezonā. Semināra laikā skaidrosim dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegsim atbildes uz jautājumiem, kā, piemēram, kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana? Kādas dabas vērtības tiek skaitītas? Kā skaitīšanas process skars zemes īpašnieku, kas notiks, ja viņa īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops? Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sācies ES Kohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" jeb dabas skaitīšana, kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs.