Latvijas Ornitoloģijas biedrība Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā ir uzsākusi sugas aizsardzības plāna izstrādi putnu sugu grupai "Dzeņi". To izstrādās septiņām dzeņu sugām: baltmugurdzenim, dižraibajam dzenim, mazajam dzenim, vidējam dzenim, melnajai dzilnai, trīspirkstu dzenim un pelēkajai dzilnai. Tās galvenokārt sastopamas mežos, tomēr var ligzdot arī tiešā cilvēka tuvumā vecu koku grupās pie mājām, parkos, alejās, kapsētās un citviet.

Lai veicinātu veiksmīgu cilvēka un dzeņu līdzāspastāvēšanu, rodot balansu starp cilvēka un dzeņu vajadzībām, ir uzsākta sugu grupas aizsardzības plāna izstrāde, kura ietvaros tiks apkopotas esošās ziņas par sugu populācijām, matemātiski raksturotas to dzīvotnes, sagatavotas vadlīnijas sugu sastopamības konstatēšanai dabas inventarizācijās, izstrādātas rekomendācijas sugām svarīgu dzīvotņu struktūru saglabāšanai to apdzīvotajos biotopos.

Lai informētu par sugas aizsardzības plāna uzsākšanu, apzinātu problēmas, meklētu to risinājumus, diskutētu par plāna aktualitātēm, kā arī sniegtu atbildes uz jautājumiem, aicinām ikvienu interesentu uz sugas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmēm:
19.06.2018. plkst. 10.00 Ķemeros, Ķemeru nacionālā parka Dabas izglītības centrā “Meža māja";
26.06.2018. plkst. 10.00 Siguldā, Baznīcas ielā 7, Dabas aizsardzības pārvaldes sapulču zālē.

Aicinām interesentus pieteikties uz sanāksmi, rakstot e-pastu Latvijas Ornitoloģijas biedrībai: putni@lob.lv vai zvanot 67221580 darba dienās plkst. 10.00-16.00.