Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar vietējām pašvaldībām 29. maijā aicina uz bezmaksas informatīvo semināru Tērvetē un Jelgavā par biotopu inventarizāciju, kur šogad tiks veikta dabas skaitīšana. Paredzamais semināra ilgums līdz pusotrai stundai. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Tiekamies plkst. 10.30 Tērvetē (Tērvetes novada domes ēkā "Zelmeņi") un plkst. 13 Jelgavā (Jelgavas novada domē, Jelgavā, Pasta ielā 37)!

Aprīlī Dabas aizsardzības pārvalde ir izsūtījusi zemju īpašniekiem vēstules, kuru īpašums tiks apsekots 2018. gada sezonā. Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji skaidros dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegs atbildes uz jautājumiem, kā, piemēram, kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts Eiropas savienības nozīmes aizsargājams biotops?
Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

Jau iepriekš informēts, ka 2017. gada jūnija sākumā visā Latvijā sācies Eiropas savienībasKohēzijas fonda projekts "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" jeb "Dabas skaitīšana", kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs.