Aicinām visus interesentus 2018. gada 28. martā, plkst. 18:00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 1. stāva zālē uz informatīvu sanāksmi par dabas parka “Ragakāpa dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar Ragakāpas izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dabas parks ir izveidots, lai saglabātu ar bioloģiski vecu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību jūras piekrastē. Tas valsts aizsardzībā noteikts kopš 1962. gada. Pati Ragakāpa ir aptuveni 17 metrus augsta un stāva kāple, kas īpaši izceļas uz lēzenā piekrastes reljefa fona. Lai dabas parka apmeklētājus iepazīstinātu ar teritorijā sastopamajām dabas vērtībām, parkā ir ierīkotas divas dabas takas, izvietoti informācijas stendi un soliņi, kā arī stāvākajās vietās uz takām ir ierīkotas kāpnes.

Aicinām iedzīvotājus, īpaši zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA "Vides Konsultāciju Birojs, Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr. 67557668, www.vkb.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko Ragakāpas attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam Ilmāram Bodniekam, e-pasts: ilmars@vkb.lv līdz 2018. gada 25. aprīlim.

Aicināti visi interesenti!

Sanāksmes darba kārtība

Sanāksmes protokols