Ar mērķi izstrādāt sugu grupas “Roņi aizsardzības plānu un rast balansu starp cilvēku un roņu vajadzībām, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta “Dabas skaitīšana ietvaros sākta aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai “Roņi.

Sugas aizsardzības plāns ir attiecīgās sugas ekspertu veidots stratēģisks dokuments, kurā tiek pamatota sugas aizsardzības nepieciešamība un paredzēti risinājumi sugas aizsardzības turpmākai nodrošināšanai. Lai informētu par sugas aizsardzības plāna sugu grupai “Roņi uzsākšanu, kā arī rastu labākos risinājumus cilvēku un roņu veiksmīgai līdzās pastāvēšanai, tiek organizētas apspriedes:

  • 14. martā plkst. 11:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (101. telpa, Peldu iela 25, Rīga);
  • 15. martā plkst. 11:00 Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas Salacgrīvas birojā (Rīgas iela 10A, Salacgrīva);
  • 22. martā plkst. 11:00 Rojas novada domē (Zvejnieku iela 3, Roja).

Pieteikšanās sanāksmēs līdz 9.martam, sūtot e-pastu uz lilita.viksna@gmail.com, kurā norādīta sanāksmes vieta un laiks, vai zvanot pa tālruni 26598914.

Apspriedēs tiks runāts par roņu populāciju stāvokli Baltijas jūrā un Rīgas līcī, līdzšinējiem pētījumiem par roņu ietekmi uz zvejniecību Baltijas jūrā, Latvijas piekrastē un Latvijas ziemeļu kaimiņvalstu pieredzi līdzīgu problēmu risināšanā un roņu aizsardzības plāna izstrādē, kā arī uzklausīti interešu grupu viedokļi, priekšlikumi un argumenti.

Sugas aizsardzības plāna izstrādi sugu grupai “Roņi Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veic bezpeļņas organizācija “Pro Mare.

Baltijas jūrā sastopamas trīs roņu sugas: pelēkais ronis (Halichoerus grypus), pogainais ronis (Pusa hispida) un plankumainais ronis (Pusa vitulina).