Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju un Rucavas novada domi 21. novembrī aicina uz bezmaksas informatīvo semināru par biotopu inventarizāciju, kas tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana ietvaros. Paredzamais semināra ilgums līdz divām stundām. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Liepājā - plkst. 10.00 Rožu ielā 6. Rucavā - plkst. 13.00 Pagastmājā.

Daļa īpašnieku jau ir saņēmuši informatīvas vēstules par savu īpašumu apsekošanu, daļa tās saņems turpmākajos divos gados. Semināra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji skaidros dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus un sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā, piemēram,

 • Kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
 • Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
 • Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa īpašumā tiek konstatēts ES nozīmes aizsargājams biotops?
 • Kāds ieguvums zemes īpašniekam no dabas skaitīšanas?

Tāpat seminārā piedalīsies dabas eksperts, kurš sniegs priekštatu par to, kā praktiski dabā notiek biotopu inventarizācija, kā arī atbildēs uz interesentu jautājumiem.

Programma Liepājā:

 • 10.00 10.30 informācija par projektu “Dabas skaitīšanu
 • 10.30 10.50 dabas eksperts skaidro biotopu inventarizācijas praktisko norisi
 • 10.50 11.30 atbildes uz jautājumiem

Programma Rucavā:

 • 13.00 13.30 informācija par projektu “Dabas skaitīšanu
 • 13.30 13.50 dabas eksperts skaidro biotopu inventarizācijas praktisko norisi
 • 13.50 14.30 atbildes uz jautājumiem
 • 14.30 15.30 informācija par Sventāja upes ielejas dabas aizsardzības plāna izstrādi

Jau iepriekš informēts, ka jūnija sākumā visā Latvijā sācies ES Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb “Dabas skaitīšana, kura ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019.gada nogalei. Šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti veiks biotopu apsekošanu gan valsts, gan privātajās zemēs.