Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas noslēgsies 2023. gada janvārī. Lai nodrošinātu iespēju parka zemes īpašniekiem un valdītājiem individuāli uzdot sev interesējošos jautājumus plāna izstrādātājiem, aicinām apmeklēt izbraukuma sesijas pašvaldībās.

Tikšanās ar zemes īpašniekiem/valdītājiem paredzētas:

25. maijā plkst. 10.00-12.30 Krimuldas Tautas namā (Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts);

25. maijā plkst. 14.00-16.30 Siguldas pagasta Kultūras namā (Zinātnes iela 7B, Siguldas pagasts);

26. maijā plkst. 10.00-12.30 Līgatnes Kultūras centrā (Spriņģu iela 4, Līgatne);

26. maijā plkst. 14.00-16.30 Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes administrācijas ēkas sapulču telpā (Cēsu prospekts 5, Priekuļi);

31. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 Raiskuma pagasta tautas namā "Auciemmuiža" (Auciems, Raiskuma pagasts);

31. maijā plkst. 14.00-16.30 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā (Skolas iela 1A, Vaidava).

Sev ērtākajā tikšanās vietā un laikā zemes īpašnieki un valdītāji aicināti dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem uzdot individuālus jautājumus. Produktīvākam sarunas procesam, aicinām sagatavot savu zemes īpašuma kadastra apzīmējumu un pārdomāt konkrētu jautājumu vai priekšlikumu.

Priekšlikumus par turpmākajām vēlamajām darbībām, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem savā īpašumā iespējams sniegt ne tikai tikšanās laikā, bet arī rakstiski, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA Estonian, Latvian & Lithunian Environment (Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 vai gauja@environment.lv). Vienkāršota priekšlikumu sniegšanas veidlapa ir pieejama vietnē https://environment.lv/lv/gnp. Jautājumu gadījumā ikvienam ir iespēja sazināties ar plāna izstrādātājiem pa tālruni 28010505 darba dienās plkst. 10.00 16.00.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12-15 gadiem Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai. 2022. gada augustā tiek plānota Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana, par ko būs pieejama plašāka informācija pašvaldību interneta vietnēs un laikrakstos. Sīkāka informācija par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu un jaunumiem pieejama plāna izstrādātāja interneta vietnē https://environment.lv/lv/gnp.

Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā. To par savu ceļojuma galamērķi ik gadu izraugās daudzi tūkstoši ceļotāju. Nacionālā parka teritorija izveidota, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas aizsardzības funkcijas. Ap 92 tūkstošus ha plašajā teritorijā ietilpst Cēsu, Saulkrastu, Siguldas un Valmieras novads.

Plāns top Dabas skaitīšanas jeb projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā ietvaros, kas tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) atbalstu.