Dabas skaitīšanas ietvaros top Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāns, kas noteiks šīs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas attīstību turpmākajiem 15 gadiem. Iegūtie dati palīdzēs plānot parka ilgtspējīgu attīstību, atbilstošu infrastruktūru, kā arī mazināt cilvēku ietekmi uz dabas, kultūras vai ainavas vērtībām.

Aicinām parka iedzīvotājus/ zemju īpašniekus un apmeklētājus aizpildīt anketu,paužot savu nostāju par nākotnes attīstību.

Aptauja vietējiem iedzīvotājiem pieejama https://ieej.lv/xbHAt
Aptauja parka apmeklētājiem https://ieej.lv/yzdPI

Piedalīšanās aptaujā ir brīvprātīga un anonīma. Aptaujā sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un iegūtie dati netiks nodoti trešajām pusēm.

Šo pētījumuDabas aizsardzības pārvaldesuzdevumā īsteno SIA "Nocticus'' un SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment'' sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Vairāk par to uzzini https://environment.lv/lv/gnp.