22. oktobrī plkst. 18.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma "Plieņciema kāpa" dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu: birojs@vkb.lv.
Aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA "Vides Konsultāciju Birojs".

No 11. oktobra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejams plāna projekts, videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, apsaimniekošanas mērķiem un plānotajiem pasākumiem. Ar dabas aizsardzības plānu klātienē būs iespējams iepazīties Tukuma novada Engures pagasta pārvaldē (Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā, LV-3113, tālrunis 63161234).

Izteikt viedokli un sniegt konstruktīvus priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstību aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 29. oktobrim, adresējot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs" (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts:birojs@vkb.lv, tālrunis 67557668, www.vkb.lv).