Sestdien, 18. septembrī, jau ceturto gadu Latvija piedalīsies Pasaules talkā jeb World Cleanup Day. Arī šajā talkā, līdzīgi kā ierastajās pavasara talkās, visi, kas vēlas, var sakopt sev piederošo vai citu īpašumu, piemēram, nopļaujot un novācot zāli, atbrīvojot upes krastu no apauguma utt.

Par piemērotāko pļavas, meža, purvu, piekrastes, saldūdeņu un iežu atsegumu biotopu kopšanu iespējams uzzināt, aplūkojot https://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/.

Otra alternatīva iedzīvotājiem ir sēt vai stādīt kokus visā Latvijā, lai veicinātu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanu un sasniegtu kopīgu mērķi lai Latvija kļūtu par zaļāko valsti pasaulē.

Plašāka informācija par Pasaules talku pieejama https://talkas.lv/

Foto no www.talkas.lv.