Gaujas Nacionālā parka(GNP) dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros aicinām apmeklēt pasākumus «Dabā ar ekspertu». Pasākumu laikā būs iespēja doties dabā kopā ar ekspertiem, lai vairāk uzzinātu par dažādām dzīvotņu grupām saldūdens ekosistēmām, iežu atsegumiem, zālājiem, purviem un mežiem. Pasākumos aicināts piedalīties ikviens interesents!

Dabā ar ekspertunorises laiks, vieta un tēma:

  • saldūdens ekosistēmas trešdien, 25. augustā, plkst. 11.00 Strīķupes Kalēju alas apkārtnē. Pasākumu vadīs saldūdens dzīvotņu eksperte Laura Grīnberga,
  • zālāju dzīvotnes ceturtdien, 26. augustā, plkst. 11.00 Āraišu ezerpils apkārtnē. Pasākumu vadīs zālāju dzīvotņu eksperte Maija Medne,
  • iežu atsegumi - otrdien, 7. septembrī, plkst. 11.00 Sarkano klinšu apkārtnē. Pasākumu vadīs alu un atsegumu dzīvotņu eksperte Ilze Kukāre,
  • purvu dzīvotnes - ceturtdien, 9. septembrī, plkst. 11.00 Sudas purva apkārtnē. Pasākumu vadīs purvu un mežu dzīvotņu eksperts Gatis Eriņš,
  • mežu dzīvotnes - ceturtdien, 16. septembrī, plkst. 11.00, pasākuma norises vieta tiks precizēta. Pasākumu vadīs mežu dzīvotņu eksperts Gatis Eriņš.

Pasākumu norise plānota kā divu stundu garš pārgājiens un objektu apmeklējums eksperta pavadībā. Izzinošās pastaigas laikā būs iespēja iegūt informāciju par konkrēto dzīvotņu grupu un to ietekmējošajiem faktoriem GNP, kā arī apspriest interesējošos jautājumus un tēmas.

Reģistrēšanās uz pasākumiem:

Tā kā pasākumi plānoti brīvā dabā, aicinām parūpēties par atbilstošu apģērbu (iepsējams, līs lietus), ērču līdzekļiem, paņemt līdzi dzeramo ūdeni u.tml. Nokļūšana uz un no pasākuma ir katra paša apmeklētāja pārziņā. Informācija par precīzu tikšanās vietu attiecīgajam pasākumam tiks nosūtīta atsevišķi.