Dabas skaitīšanas biotopu kartēšana visas valsts teritorijā sešās biotopu grupās ir noslēgusies. Šogad tiks veikti tikai atsevišķi apsekojumi, kas saistīti ar datu precizēšanu. Proti, ja ir nepieciešams pārbaudīt iegūtu informāciju, piemēram, īpašnieks pēc rezultātu vēstuļu saņemšanas ir sazinājies ar Dabas aizsardzības pārvaldi, sniedzis informāciju par biotopa robežas precizēšanu un ir nepieciešams to pārbaudīt dabā.

Līdz šim biotopu īpašnieki bioloģiski vērtīgās pļavās, purvos, piekrastē, mežos, saldūdeņos un iežu atsegumos jau ir informēti par triju sezonu apsekojumiem, kas veikti 2017., 2018. un 2019. gadā. Par 2020. gada sezonas rezultātiem šobrīd ir informēti vērtīgo zālāju īpašnieki, bet pāris mēnešu laikā tiks izsūtīti arī atlikušo piecu grupu dati.

Atgādinām, ka līdz ar biotopu īpašnieku apziņošanu, visi līdz šim pieejamie dati ir aplūkojami arī Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols.