Dabas skaitīšanas četrās sezonām eksperti apseko sešas biotopu grupas - zālājus, saldūdeņus, purvus, mežus, piekrasti, saldūdeņus un alas, iežu atsegumus. Tiklīdz katra no biotopu grupām ir izskatīta, informācija tiek izsūtīta biotopu īpašniekam uz viņa deklarēto adresi. Ja biotops nav atklāts, rezultātu vēstule netiek sūtīta.

Kad vēstules īpašniekiem izsūtītas, informācija tiek ievietota Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kas pieejama ikvienam bez maksas. Lai uzzinātu rezultātus, lapas augšējā, kreisajā stūrī nepieciešams ievadīt konkrētās zemes vienības kadastra numuru (11 ciparu kombināciju), un sistēma pati pietuvinās datus - iekrāsotās teritorijas, kur atrodas biotops. Ja vienā zemes vienībā konstatētas vairākas biotopu grupas, katra no tām būs iekrāsota savādākā krāsā. Klikšķinot vairākkārt uz katra iekrāsojuma, kreisajā puse atvērsies papildinformācija.

Šobrīd ir izskatītas visas 2017., 2018. un 2019. gadā aplūkotās biotopu grupas. No pērn aplūkotajām sešām grupām dati ir pieejami jau par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Līdz ar to zālāji ir pirmā grupa, kurai ir izskatīti jau visu četru sezonu dati!

Tuvākā mēneša laikā informāciju saņems arī pērn apsekoto saldūdeņu un alu, iežu grupas biotopu īpašnieki. Bet vasarā tiks izsūtīta informācija arī par pērn aplūkoto purvu, mežu un piekrastes platībām.

Ja īpašniekam rodas jautājums, kā vispiemērotāk apsaimniekot sev piederošo biotopu, aicinām izmantot biotopu vadlīnijas. Tajās orientēties palīdz katra biotopa kods, kas tiek norādītsinformatīvajās rezultātu vēstulēs, kā arī redzamsOzolā.