Lai rūpētos par Latviju tās tīrību un ilgtspējību, 24. aprīlī Latvijā jau četrpadsmito gadu notiks Lielā Talka. Šogad, ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus, tās vadmotīvs ir “Par zaļu Latviju katrs atsevišķi, bet visi kopā".

Lai arī iepriekš bija ierasts, ka talkas notiek kolektīvi, ikviens ir aicināts nemainīt savus ieradumus un zaļo domāšanu, jo talkot var arī vienatnē un ģimenes lokā. Turklāt ikvienam ir iespēja talkot arī savā īpašumā, rūpējoties par īpašumā esošajām dabas vērtībām.

Vispiemērotākā konkrētā biotopa apsaimniekošana aprakstīta biotopu vadlīnijās, kas pieejamas šeit. Tajās orientēties palīdz biotopa kods (četru ciparu kombinācija, bet cipars aiz zemsvītras norāda biotopa variantu), kas minēts Dabas skaitīšanas rezultātu vēstulē, ko daudzi tūkstoši zemes īpašnieku saņēma pēc dabas skaitītāju ekspertu vizītes īpašumā.

Ja rezultātu vēstule ir nozaudēta, datus ērti ir skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, ievadot īpašuma kadastra numuru sistēmas augšējajā, kreisajā stūrī.

Ja ir vēlme savu talkošanas vietu atzīmēt Lielās Talkas kartē, to var izdarīt šai vietnē.