Dabas skaitīšanā ir apkopota informācija par2020. gada konstatētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (BVZ). Februāra sākumā šī informācija ir izsūtītas ap 2 400 BVZ īpašniekiem pa pastu.

Tā kā BVZ uzturēšanā iesaistās ne tikai īpašnieki, bet arī vērtīgo zālāju apsaimniekotāji, informācija ir izsūtīta arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Līdz ar to BVZ īpašnieki LAD EPS saņem to pašu informāciju, ko papīrformātā pa pastu, savukārt apsaimniekotāji informāciju saņem pirmo reizi.

Diemžēl LAD EPS tehnisko parametru dēļ šajās rezultātu vēstulē nav norādīts kadastra apzīmējums, kurā atrodas BVZ. Šādu informāciju varat aplūkot Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvlades) dabas datu pārvaldības sistēmāOzols, kreisajā, augšējā stūrī ievadot kadastra apzīmējumu, vai LAD interneta vietnē.

Gan BVZ īpašnieki, gan apsaimniekotāji ir aicināti iepazīties ar izsūtītajiem datiem, aplūkot biotopu atrašanos vietu. Ja BVZ jau ir pārveidots (uzarts, apmežots utt.), aicinām līdz 2021. gada 31. martam par to rakstiski informēt Pārvaldi (Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150 vai skaitamdabu@daba.gov.lv).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties:
par nosacījumiem un pieteikšanos atbalsta maksājumiem ar LAD pa tālruni 67095000;
par BVZ rezultātiem
ar Pārvaldes reģionālajām administrācijām darba dienās plkst. 10-16:

Kurzemes reģionālā administrācija 67800389;
Latgales reģionālā administrācija 65674283;
Pierīgas reģionālā administrācija 65674282;
Vidzemes reģionālā administrācija 65674286.