2020. gada sezonā dabas skaitīšanas eksperti apsekoja dabas teritorijas 78 novados. Par ikvienu redzēto biotopu dabā eksperti aizpildīja anketu, kas lauku sezonas izskaņā nonāca Dabas aizsardzības pārvaldē. Šobrīd notiek ik katras anketas datu kontrole, salīdzinot eksperta klātienē redzēto ar datu bāzēs un kartēs pieejamo informāciju.

Ik gadu prioritāri tiek skatīti bioloģiski vērtīgo zālāju biotopi, jo tie ir visapdraudētākā biotopu grupa Latvijā. Tas tādēļ, ka zālāji ir teju vienīgā biotopu grupa, kas bez cilvēka līdzdalības nevar pastāvēt.

Šīs grupas anketas jau ir izskatītas, un tuvākajā laikā rezultāti tiks izsūtīti bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem. Jāatgādina, ka rezultātus saņems tikai biotopu īpašnieki. Ja biotops apskates laikā nav atklāts, vēstule netiks sūtīta.

Pārējās piecas biotopu grupas arī tiks izskatītas tuvākā pus gada laikā. Tiklīdz katra no grupām būs izvērtēta, biotopu īpašnieki saņems vēstules savā deklarētajā adresē.

Līdz ar īpašnieku apziņošanu, rezultātipakāpeniski tiek ievadīti Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kas pieejama ikvienam. Šobrīd tajā aplūkojami jau pirmo triju sezonu dati, bet gada ietvaros tiks savadīti arī noslēdzošās sezonas rezultāti.