Šobrīd ir izanalizēti pirmo triju dabas skaitīšanas sezonu dati, kuros dabas eksperti vērtēja pļavu, purvu, mežu, upju, ezeru, piejūras un iekšzemes kāpu, alu un iežu atsegumu atbilstību Eiropas Savienības nozīmes biotopu statusam. Arī īpašnieki jau ir saņēmuši biotopu rezultātus, kuri tiek sūtīti uz īpašnieku deklarēto adresi.

Atgādinām, ka tikai biotopu īpašnieki saņem rezultātu vēstuli, ja biotops nav konstatēts rezultātu vēstule netiek sūtīta.

Biotopa konstatēšana nav liegums vai saimnieciskās darbības ierobežojums, bet ir vērtīga informācija zemes īpašniekam par dabas vērtībām viņa īpašumā, kas nereti veidojušās pat vairākus gadu desmitus vai simtus.Citiem vārdiem sakot, tā ir atzinība par līdz šim vispiemērotāko biotopa apsaimniekošanu! Un diemžēl ne katrs īpašnieks vairs var lepoties ar šādām dabas vērtībām savā īpašumā. Tādēļ aicinām arī turpmāk apsaimniekot īpašumu, cienot šīs vērtības un ievērojot spēkā esošo likumdošanu.

Līdz ar īpašnieku apziņošanu, dabas skaitīšanas rezultātus ievada Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols, kas pieejama ikvienam un nodrošina daudz operatīvāku un ērtāku datu aprites informāciju. Ievadot sistēmā kadastra apzīmējumu, iespējams iepazīties ar aktuālo dabas vērtību informāciju konkrētajā zemes vienībā.

Drīzumā noslēgsies arī ceturtā dabas skaitīšanas lauku darbu sezona. Šobrīd vēl notiek alu un iežu atsegumu izvērtēšana, ko var veikt līdz sniega uzsnigšanai, pārējās piecas biotopu grupas vairs netiek apsekotas.

Decembrī darba veicēji Dabas aizsardzības pārvaldei nodos šogad apzināto biotopu anketas. Un nākamos mēnešus eksperti-kontrolieri ikvienai anketai veiks datu kontroli, salīdzinot eksperta klātienē redzēto ar datu bāzēs un kartēs pieejamo informāciju. Līdz ar to nākamā gadā tiks izsūtīti dati arī par noslēdzošo sezonu.