Ir uzsākta īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības plāna izstrāde, un šī gada 22. oktobrī plkst. 17.00 notiks plāna uzsākšanas sabiedriskā videokonference. No 19. līdz 23. oktobrim tīmekļa vietnē www.enviro.lv (sadaļā ĶNP) ikvienam būs iespēja iepazīties ar dabas aizsardzības plāna izstrādes kārtību un mērķiem, ĶNP vispārējo informāciju, kā arī iesūtīt jautājumus plāna izstrādātājiem.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA Enviroprojekts (Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455, www.enviro.lv). Sīkāka informācija par plāna izstrādi, videokonferences norisi un pieslēgšanos pieejama tīmekļa vietnē www.enviro.lv.

Aicinām līdz videokonferencei iepazīties ar tīmekļa vietnēpieejamajiem informatīvajiem materiāliem, kā arī līdz 30. novembrim iesūtīt jautājumus, priekšlikumus un ieceres attiecībā uz teritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām, rakstot uz kemeri@enviro.lv vai izmantot vietnē pieejamo anketu.

ĶNP ir 36 184 ha liels, starptautiski nozīmīgs mitrājs, kas iekļauts RAMSAR vietu sarakstā un atrodas Babītes novada Salas pagastā, Engures novada Lapmežciemā un Smārdes pagastā, Jelgavas novada Valgundes pagastā, Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastos un Jūrmalas pilsētā. ĶNP ir nacionālā un starptautiskā līmenī bioloģiski ļoti vērtīga teritorija, kas izveidota, lai saglabātu šīs teritorijas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību un tādējādi saglabātu teritorijas bioloģiskās un ainaviskās vērtības.

Nacionālais parks dibināts 1997. gadā un kopš 2001. gada tam izveidots to regulējošs likums “ĶNP likums". Kopš 2011. gada 1. februāra parka pārvaldi īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija.

ĶNP no 2002. līdz 2019. gadam ticis īstenots līdzšinējais dabas aizsardzības plāns, un pēc tajā apkopotajiem datiem, nacionālā parka dabas vērtības veido meža, purvu, ūdeņu, pļavu u.c. biotopi, kuros konstatētas 897 vaskulāro augu sugas, 207 sūnu sugas, 586 sēņu sugas, 148 ķērpju sugas, 237 putnu sugas, 18 medījamo dzīvnieku sugas, 8 sikspārņu sugas, vismaz 4 kukaiņēdāju sugas, 7 peļveidīgo grauzēju sugas un 3100 kukaiņu sugas (23% no Latvijas zināmo kukaiņu faunas). ĶNP konstatēti 26 Eiropas Savienībā (ES) īpaši aizsargājami biotopi.

Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties plāna izstrādē un piedalīties sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!