Aicinām piedalīties Eiropas platauša Barbastella barbastellus sugas aizsardzības plāna pēdējā apspriešanas sanāksmē šī gada 13. oktobrī plkst. 16.00 LU Bioloģijas institūta zālē (Miera ielā 3, Salaspilī), kurā apspriedīsim priekšlikumus un plānotos sugas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus plāna pilnveidošanai.

Dalībai sanāksmē jāpiesakās līdz 9. oktobrim, rakstot e-pastu uz il.priedniece@gmail.com, lai var plānot dalībnieku skaitu un gadījumā, ja epidemioloģiskās situācijas dēļ klātienes sanāksme nebūs iespējama, aicinātu dalībniekus uz neklātienes sanāksmi.

Eiropas platausis ir Latvijā reti sastopama un nevienmērīgi izplatīta sikspārņu suga, kas saistīta ar mežu vai parku biotopiem, tomēr sugas ekoloģiskās prasības Latvijā joprojām nav pilnībā noskaidrotas. Platauša zināmās vasaras mītnes atrodas kokos aiz atlupušas mizas vai, retāk, plaisās. Eiropas platausis Latvijā arī ziemo, taču šobrīd ir zināmas tikai 5-6 ziemošanas mītnes, kurās suga ziemo regulāri.

Visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir aizsargājamas. Eiropas platausis ir viena no divām pie mums sastopamajām sikspārņu sugām, kas ir prioritāri aizsargājamas Eiropā un kuru populāciju saglabāšanai veido īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (Natura 2000).

Foto: https://www.flickr.com