2018. gada sezonā bioloģe, dabas skaitīšanas eksperte Rūta Abaja, veicot biotopa apsekojumu Dundegas novada dabas liegumā “Kaļķupes ieleja", pamanīja ko neparastu - teritorijas reljefs atgādināja pilskalnu. Par saviem novērojumiem tā paša gada oktobrī viņa informēja Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, kas nākamā gada maijā pēc atkārtotas apskates dabā norādīto teritoriju atzina par jaunu pilskalnu, kam dots nosaukums “Kaļķu pilskalns".

Jaunatklātais pilskalns ir senais jūras stāvkrasts, kuru robo uz Kaļķupi (Pilsupi) dažādos virzienos krītošās dziļās gravas, kas dod labas iespējas tradicionāla pilskalna izbūvei, norobežojot kādu gravu sadures mēli. Tā tas ir izdarīts arī konkrētajā gadījumā, kur kāda zemes mēle, kas veidojusies starp divām dziļām gravām, tās nosacīti šaurākajā vietā ir nodalīta ar mākslīgi veidotu iespaidīgu valni. Vieta atrodas padziļi mežā, attālāk no apdzīvotām vietām, tomēr ir viegli atrodama.

Zemes mēli norobežojošais, ap 50 m garais valnis neapšaubāmi ir mākslīgi veidots, zemi tā būvei ņemot no vaļņa priekšpuses, kur izveidojies ap 0,5 - 1 m dziļš un 4 - 5 m plats neregulārs iedziļinājums, kas nav veidots kā izteikts grāvis. Vaļņa centrālajā daļā ir ieejas vietas pārrāvums, kurš augšpusē ir 7 - 8 m, apakšpusē ap 4 m plats. Caur šo ieejas vietu pirms kādiem gadiem ar smago tehniku, kas atstājusi riteņu rises, ir izvesti koki. Tomēr ieejas vietā zeme ir vairāk noslīdējusi uz plakuma pusi, kas liecinātu, ka intensīvāka kustība ir bijusi virzienā uz pilskalna plakumu.

Jaunā pilskalna malā ir trīs mākslīgi ierakumi, savukārt kultūrslānis ierakumos nav jūtams. Kaļķu pilskalna pārrakuma un vaļņa izveidošanai patērēts lielāks darbs, to un arī ierakumu plakuma malā mākslīgais raksturs nerada šaubas, tomēr tradicionālajam pilskalnam plakums, kura aptuvenā platība ir ap 0,8 ha, ir ļoti liela. Eksperts Juris Urtāns savā ziņojumā norādījis, ka varētu pieņemt, ka Kaļķu pilskalns ir veidots kā liela patvēruma vieta, kas nav bijusi ilglaicīgi izmantota, un ka Kaļķu pilskalns kaut kādā veidā ir bijis saistīts ar netālo Puišakalnu.