Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) 23. jūlijā aicina ikvienu interesentu iesaistīties siena talkā “Straumēnu" noskaņās, kas norisināsies rakstnieka Edvarta Virzas tēva māju “Billītes" apkārtnē Ozolnieku novadā.

Leģendārajā darbā “Straumēni" pazīstamais 20. gadsimta rakstnieks, dzejnieks un publicists Edvarts Virza savas bērnības atmiņas savija ar vēlmi nodot nākamajām paaudzēm pagājušo laiku tikumus un vērtības, lai tie kalpotu kā harmoniskas dzīves pamats. Mūsdienās, pateicoties E.Virzas mazmeitas, rakstnieces Annas Žīgures iniciatīvai, ikvienam ir iespēja būt vietā, kur sarakstīti “Straumēni", un sajust lauku mājas ikdienu, kurā valda mūžīga kārtība un iekšējs miers.

Pēc talkas dalībnieki dabas skaitīšanas ekspertes pavadībā varēs izstaigāt pļavu un uzzināt par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā. Rakstnieces Annas Žīgures un viņas meitas Diānas Jances vadībā ikvienam būs iespēja piedalīties literārā pastaigā Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālajā mājā “Billītēs". Būs arī siena talkai atbilstoša maltīte brīvā dabā “Billīšu" pagalmā un noslēgumā arī dziesmas un rotaļas kopā ar folkloras kopu.

Sadarbība ar rakstnieci Annu Žīguri Pārvaldei izveidojās dabas skaitīšanas laikā, kad eksperti vienā no “Billīšu" īpašumos esošajām pļavām konstatēja bioloģiski vērtīgu zālāju, par kuru arī informēja rakstnieci. Pēc saņemtās ziņas Anna Žīgure vērsās Pārvaldē, lai uzzinātu ko vairāk par atrastajām vērtībām un radās doma par siena talkas organizēšanu.

Prasmīgas apsaimniekošanas rezultātā pļavā sastopama liela sugu daudzveidība, īpaši aizsargājami augi un kukaiņi. Šogad daļa pļavas attīrīta no krūmiem un talkas laikā no tās aizvāks nopļauto zāli. Nopļautās zāles savākšana šeit paveicama tikai ar roku darba palīdzību, jo ar tehniku tai nav iespējams piekļūt. Tieši tādēļ nepieciešama brīvprātīgo palīdzība, kuri ar savu darbu veicinās bioloģiski vērtīga zālāja un aizsargājamo augu saglabāšanu.

Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības pasākumus, dalībnieku skaits talkā ierobežots un iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. Talkas sākums plkst. 10.00. Piesakoties jābūt gataviem aptuveni 2 stundas pavadīt fiziski aktīvā darbā. Siena talkas laikā dalībniekiem būs pieejams dzeramais ūdens, taču lūgums ņemt līdzi pašiem savu pudeli vai krūzīti, kurā ieliet ūdeni, kā arī pašiem parūpēties par aizsardzību pret insektiem un saules apdegumiem! Atbilstoši tematikai, aicinām gan dāmas, gan kungus ģērbties baltos vai gaišas krāsas tērpos Pieteikšanās dalībai pasākumā līdz 21. jūlijam: tālrunis 29802428 (Aiga).

Pulcēšanās vieta: https://bit.ly/Billites.