Dabas skaitīšanas ietvaros visa Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos. Apsekojumi tiek veikti nevis novadu, bet šo kvadrātu ietvaros, no kuriem katrs ir 12,5 x 12,5 km lieli. Tādēļ viena novada teritorija var tikt skatīta arī vairāku gadu garumā. Savukārt, ja teritorijā ir sastopamas vairākas biotopu grupas, piemēram, pļava un saldūdens (upe vai ezers), iespējams, ka katra biotopu grupa tiks skatīta citā sezonā, jo nāks divi dažādi eksperti.

Šogad vairāk nekā simts ekspertu apsekos Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus bioloģiski vērtīgajos zālājos, mežos, purvos, jūras piekrastē, upēs, ezeros, alās un iežu atsegumos 78 novados: Jūrmalas un Valmieras pilsētās, kā arī Aglonas, Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alsungas, Alūksnes, Amatas, Apes, Auces, Babītes, Balvu, Beverīnas, Brocēnu, Burtnieku, Cesvaines, Cēsu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Grobiņas, Gulbenes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, Jaunpils, Jelgavas, Kandavas, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krāslavas, Krimuldas, Kuldīgas, Limbažu, Līgatnes, Lubānas, Ludzas, Madonas, Mazsalacas, Mālpils, Naukšēnu, Ogres, Pārgaujas, Pāvilostas, Pļaviņu, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salas, Saldus, Sējas, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Strenču, Talsu, Tukuma, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas, Ventspils, Viesītes, Viļakas, Viļānu un Zilupes novados.

Ikviens zemes īpašnieks, kura īpašumu šogad paredzēts apsekot, jau aprīlī ir saņēmis Dabas aizsardzības pārvaldes informatīvo vēstuli savā deklarētajā adresē. Ja vēstule pavasarī nav saņemta, eksperts īpašumu neskatīs.