2020. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 Lībiešu sētā ("Bitnieki", Tārgale) notiks īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, Natura 2000, dabas lieguma "Platenes purvs" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Lai nodrošinātu valstī izsludinātos Covid-19 izplatīšanās ierobežojumus, aicinām dalību sanāksmē pieteikt līdz 9. jūnijam, zvanot uz tālruni 67557668 vai sūtot e-pastu uz birojs@vkb.lv.

Ar dabas aizsardzības plānu līdz 15. jūnijam iespējams iepazīties interneta vietnēs www.ventspilsnovads.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns pieejams Tārgales pagasta pārvaldē ("Dzintarkalni", Tārgales pagasts).

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar plānu, piedalīties sanāksmē un līdz 15. jūnijam sniegt rakstiskus priekšlikumus plāna pilnveidei, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA "Vides Konsultāciju Birojs"(Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, birojs@vkb.lv, www.vkb.lv, tālrunis 67557668).