Lai arī dabas skaitīšana skata sešas biotopu grupas, katrai no tām ir savas īpašas prasības un vajadzības. Ja alu un iežu atsegumus, pateicoties šī gada siltajai ziemai, varēja skatīt jau no janvāra, meža un purvu biotopu - no agra pavasara, tad bioloģiski vērtīgo zālāju platības ik gadu var tikt apsekotas līdz ar veģetācijas perioda sākumu. Un kopš 15. maija zālāju eksperti jau veic apsekojumus dabā.

Tā kā vērtīgo zālāju īpašnieki, iespējams, ir visaktīvākie saziņā ar dabas skaitīšanas komandu, zemāk iespējams iepazīties ar dažiem populārākajiem jautājumiem un atbildēm saistībā ar zālāju apsekojumu:

1. kā lai es zinu, vai eksperts apsekos manu pļavu?
Atbilde - jā, taisnība, ka eksperti neapseko ikvienu Latvijas pļavu, tikai tās, par kurām dažādās datu bāzēs apkopota informācija, ka tās agrāk ir bijušas bioloģiski vērtīgas un mūsdienās nav pārveidotas, piemēram, uzartas vai apmežotas. Ja dabas skaitīšanas eksperti ir plānojuši īpašumu apsekot, marta beigās Jums ir izsūtīta vēstule. Ja vēstule deklarētajā adresē nav saņemta, konkrētajā gadā netiksiet apsekots;

2. kā šobrīd, kad pļavās vēl daudzi ziedi nav uzziedējuši, eksperts spēs kvalitatīvi apsekot pļavu un veikt patiesu dabas vērtību novērtējumu? Atbilde- eksperta zināšanas ļauj viņam augu atpazīt ne vien pēc zieda, bet arī pēc lapām. Līdz ar to jau šobrīd ir iespējams secināt, kādi augi konkrētajā īpašumā ir sastopami;

3. vai es drīkstu līdz eksperta apsekojumam zāli pļaut vai noganīt?
Atbilde - īpašnieks aizvien var saimniekot savā īpašumā, neraugoties uz plānoto dabas skaitīšanas ekspertu vizīti. Ekspertu apsekojumu kārtību nosaka metodika, kurā ir atrunāts, ja eksperta vizīte sakrīt ar laiku, kad īpašumā zāle ir tikko nopļauta, viņam ir jāatgriežas pēc noteikta laika, kad zāle ir ataugusi.

Plašāks jautājumu-atbilžu klāsts pieejams šeit.