Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) mežu īpašniekiem piedāvā bezmaksas informatīvos e-seminārus, kuros var uzzināt dažādas nozares aktualitātes, tostarp informāciju par dabas skaitīšanu. Katram reģionam pieejams savs semināra tēmu klāsts, kas maksimāli orientēts šī reģiona mežu īpašniekiem. Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionam ir sagatavotas deviņas aktuālas tēmas, bet Latgales reģionam pat desmit tēmas. E-semināri pieejami šeit.

Dabas skaitīšanas vadītāja interesentiem skaidro mežu apsekošanas procesu Latvijā, iepazīstina ar mežu biotopu veidiem, bet LLKC speciālisti informē par Lauku attīstības programmas pasākumiem un iespējām, Eiropas Savienības atbalstu meža īpašniekiem, iespēju pieteikties kompensācijas maksājumiem par aprobežojumiem Natura 2000 meža teritorijās.

Savukārt Valsts meža dienesta inženieris meža aizsardzības jautājumos informē par mežam kaitīgo organismu monitoringu un prognozēm, tajā skaitā aktuālām slimībām, kā arī par ugunsdrošības prasībām mežā, kā sagatavoties ugunsnedrošajam periodam un citiem jautājumiem.

Aicinām visus mežu īpašniekus izmantot iespēju un uzzināt nozares aktualitātes!