Šobrīd rit ceturtā, noslēdzošā dabas skaitīšanas sezona, kurā joprojām eksperti apseko Latvijā sastopamās dabas vērtības sešās biotopu grupās. Viena no tām ir alas un iežu atsegumi. Ņemot vērā šī gada silto ziemu, to varēja darīt jau kopš janvāra.

Pamanot apsekojamajā zemes vienībā sugas, kas raksturīgas noteiktam biotopam, eksperts aizpilda anketu, kurā fiksē redzēto augošās sugu sabiedrības, to daudzumu, alas augstumu, garumu, novērtē biotopa kvalitāti, kā arī atzīmē citas pazīmes, piemēram, alu piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem vai apaugumu ar kokiem (citām biotopu grupām tiek aprakstīts arī līdzšinējais teritorijas apsaimniekošanas veids).

Fiksētās sūnas, ķērpji un aļģes sniedz iespēju pārbaudīt, vai tās ir jau zināmu sugu atradnes, vai redzētas Latvijā pirmo reizi. Tieši šādā veidā uzzinām par jaunatklātajām dabas vērtībām, kuru dabas skaitīšanā nav mazums! Jau šobrīd zināms, ka Gaujas Nacionālā parka teritorijā ir atklātas līdz šim Latvijā nezināmas sūnu sugas. Eksperti lēš, ka šis parks ir īpašs un tā kā šogad tiek veikta tā dabas vērtību inventarizācija, mūs varētu sagaidīt vairāki jaunatklājumi!

Krāšņo alu un iežu atsegumu kartēšana iemūžināta arī ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu tapušajā dokumentālajā filmā Dabas skaitītāji, kas ikvienam pieejama interneta vietnē Youtube. Tajā no 17.41 līdz 24.17 minūtei alu un iežu atsegumu kartēšanas procesu parāda un skaidro dabas skaitīšanas eksperts kontrolieris Dainis Ozols.

Veicot ikvienas biotopu grupas apsekojumu, eksperti ievēro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprināto un Zemkopības ministrijas saskaņoto "ES nozīmes biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku".